taas toi effu

Irssin käyttö screenissä

Tällä sivulla käsitellään irssi irc-asiakasohjelman käyttöä yhdessä screenin ikkunassa. Useimmat kohdat ovat päteviä myös siinä tilanteessa, että irssiä ajetaan yksin omassa ikkunassaan ilman screeniä.

IRC?

IRC, eli Internet Relay Chat on sekin suomalaista syntyperää. Syntyperästä kiinnostuneet voivat googlata esimerkiksi hakusanoilla 'irc kehitti'. IRC on se alkuperäinen chatti/sätti/chätti, ja ainoa joka on todella globaalisti ja laajasti käytössäoleva reaaliaikainen keskustelufoorumi. Se vaatii useimmiten jonkun asiakasohjelman, kuten irssi, BitchX tai windows-puolella MIRCin toimiakseen. IRC mahdollistaa myös tiedostojen lähettämisen ja vastaanottamisen keskustelukumppanien kesken (mistä tosin voi aiheutua virusongelmia). Selaimen kauttakin voi irkata, mutta silloin ominaisuudet ovat yleensä varsin rajoittuneet täysiveriseen irc-ohjelmaan verrattuna.

IRC rakentuu IRC-palvelimista, jotka pitävät kirjaa käyttäjistä ja olemassaolevista kanavista. IRC-kanavat alkavat #-merkillä, esim. #joroinen, #varkaus, #mikkeli. Kanavilla on yleensä operaattoreita, joilla on valta sulkea kanava ulkopuolisilta, potkia käyttäjiä pois kanavalta tai kieltää heidän liittymisensä kanavalle. Jos IRC-verkossa on pitkiä katkoksia, voivat kaikki käyttäjät vuorollaan (myös operaattorit) tipahtaa hetkeksi pois kanavalta jolloin kanavasta tulee ns. opless, jolloin kenelläkään ei ole operaattorin oikeuksia. Tässä tilanteessa ainoa tapa saada operaattorin oikeudet on pyytää kaikkia poistumaan kanavalta hetkeksi ja perustaa kanava uudelleen.

Irssi?

Irssi on Timo Siraisen kehittämä ja ylläpitämä irc-asiakasohjelma lähinnä linux-ympäristöihin. Irssin kantava ajatus on ollut luoda kevyt, modulaarinen ja skripteillä täydennettävä irc-asiakasohjelma merkkipohjaisiin ympäristöihin. Lisätietoa irssistä ja sen skripteistä löytyy osoitteesta http://www.irssi.org.

Irssin käynnistys screenissä

Irssiäkään ei periaatteessa tarvitse käynnistää kuin kerran screeniin. Seuraavassa on kuitenkin lähdetty siitä tilanteesta, että olet nyt ensimmäistä kertaa käynnistänyt screenin, luonut ikkunan irssiä varten ja käynnistät sen ensimmäistä kertaa. Olet siis kirjautunut edu.joroinen.fi:n, sanonut komentokehotteessa screen ja ohittanut screenin tervetuloilmoituksen painamalla välilyöntiä tai enteriä ja luonut irssille oman ikkunan painamalla [Ctrl+A-C]. Käynnistetään irssi komentokehotteessa sähköpostiohjelma sanomalla irssi [paina enter].

Jos käynnistät irssin ensimmäistä kertaa näyttää ruutu tältä:

Irssin asetustiedostot löytyvät kotihakemiston alta piilohakemistosta .irssi. Näistä tärkein on config, jonne voi määritellä mm. halutun oletusnimimerkin (nickin), halutun verkon (IRCNet, QuakeNET jne.) ja halutun palvelimen (esim. IRCNetissä irc1.inet.fi, irc.cs.hut.fi). Jos näitä ei ole vielä määritetty, on seuraavana vuorossa yhteyden otto irc-palvelimeen. Oletusverkkona on IRCNet ja otetaan yhteys palvelimeen irc1.inet.fi. Sanotaan irssin komentorivillä /server irc1.inet.fi [paina enter]:

Enterin painamisen jälkeen (jos palvelimeen saadaan yhteys) tulee näytön täydeltä tekstiä:

Nimimerkin eli nickin vaihtaminen tapahtuu sanomalla irssin komentorivillä /nick showr0am4 [paina enter] (tässä asetetaan nimimerkiksi showro0am4).

Jos jollakin on haluamasi nimimerkki käytössä, tulee näyttöön ilmoitus nimimerkin käytössäolosta. Tässä tapauksessa on kokeiltava jotain muuta nimimerkkiä.

Jos nimimerkin asettaminen onnistui, on vielä liityttävä jollekin kanavalle, jotta keskustelu onnistuu. Esimerkissä liitytään kanavalle #joroinen sanomalla irssin komentorivillä /j joroinen tai /join joroinen. Ruutumerkkiä ei ole pakko laittaa kanavan nimen eteen:

Jos kanavalle liittyminen onnistui, näytetään kanavalla olevien käyttäjien nimimerkit ruudulla ja keskustelun aihe /topic ikkunan yläreunan sinisellä alueella. Huomaa, että irc-keskustelu on vapaata ja epämuodollista, joten aiheella ei välttämättä ole mitään tekemistä varsinaisen keskustelun aiheen kanssa. Usein topicit ovatkin kanavan vakioasukkaiden sisäpiirin vitsejä:

Irssissä on eräänlainen sisäänrakennettu 'screen', joka mahdollistaa useilla kanavilla olemisen yhtä aikaa. Ikkunat on numeroitu 1 - 9, joista 1 on aina varattu irc-palvelimen viesteille. Ensimmäinen avaamasi kanava avautuu siis irssin ikkunaan 2, kuten kuvastakin näkyy. Irssin ikkunoiden välillä liikutaan painamalla ESC-[numero].

Yksityiset keskustelut käyttäjien välillä käynnistetään irssissä sanomalla /msg nimimerkki viestiteksti, esim /msg risci jejje[paina enter]:

Viesti-ikkunat avautuvat irssiin kuten kanavaikkunatkin. Jos jollakin kanavalla tai viesti-ikkunalla sanotaan sinulle jotain, ikkunan numero vaihtaa väriä, seuraavassa kuvassa ikkunassa 3 risci on vastannut showr0am4:n viestiin:

Painamalla nyt ESC+3, showr0am4 pääsee katsomaan mitä hänelle vastattiin:

Tärkeimpiä komentoja irssissä:

  • palvelimen asettaminen /server irc.palvelimen.nimi.net [enter]
  • kanavalle liittyminen /j kanavan_nimi [enter] tai /join kanavan_nimi [enter]
  • yksityinen viesti toiselle käyttäjälle /msg nimimerkki viestiteksti [enter]
  • siirtyminen irssin kanavaikkunasta toiseen ESC+[numero] - jos annettua ikkunanumeroa ei ole olemassa, siihen ei voi myöskään siirtyä
  • kanavalta poistuminen /leave kanavan_nimi
  • ikkunan sulkeminen /window kill [enter] (tehdään esim. silloin, jos avoimia yksityisviesti-ikkunoita kertyy liikaa näytölle) - /window kill pitää tehdä siinä ikkunassa joka halutaan sulkea
  • ohjelman lopettaminen /quit [enter]

Irssi ja screen

Jos halutaan jättää irssi pyörimään screeniin ja lopettaa istunto (kanavat ja yksityiskeskustelut jäävät muistiin ohjelman puskuriin), niin annetaan näppäimistöltä komento [Ctrl+A-D].


SISÄLTÖ

 taas toi effu